báo cáo kết quả rà soát tuyên truyền nhân dân đóng góp thực hiện các Chương trình dự án năm 2020 trên địa bàn xã Pú Bẩu
Số ký hiệu văn bản báo cáo số 187/BC-UBND
Ngày ban hành 18/06/2019
Ngày hiệu lực 18/06/2019
Trích yếu nội dung báo cáo kết quả rà soát tuyên truyền nhân dân đóng góp thực hiện các Chương trình dự án năm 2020 trên địa bàn xã Pú Bẩu
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Giàng Và Dế
Tài liệu đính kèm Báo cáo họp nhân dân đóng góp chương trình DA 2020.pdf