Phát triển kinh tế xã hội năm 2020
Lượt xem: 167
Các chỉ tiêu sản xuất Nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch giao năm 202

Tổng diện tích đất tự nhiên: 2441,11 ha;

        Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 2399,38 ha;

+ Đất sản xuất nông nghiệp: 1061,53 ha;

+ Đất lâm nghiệp: 1331,25 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 6,6 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 41,62 ha;

- Đất chưa sử dụng: 0,12 ha.

Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:

- Xã Pú Bẩu là xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã, cách trung tâm huyện 60 km về phía Bắc, gồm 8 bản có vị trí giáp ranh như sau:

+Phía Bắc giáp xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

+ Phía Đông giáp xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

+ Phía Tây giáp xã Luân Giới, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

+ Phía Nam giáp xã Chiềng En và bản Noong, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Cơ cấu dân tộc:

Trên địa bàn xã có: 612 hộ; 3.181 nhân khẩu;

Trong đó dân tộc: Thái chiếm 163 hộ,  26,63 %. Mông chiếm: 448 hộ, 73,20 %; Kinh chiếm 01 hộ, 0,16%.

Tổng số hộ nghèo năm 2020 là 370 hộ chiếm 60,45 % giảm 3,89%  hộ  so với năm 2019, hộ cận nghèo là 80 hộ chiếm  13,07%  so với năm 2019 tăng 2,62%.

1. Nông nghiệp     

Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 thực hiện được 519,15 ha, đạt 69,40% kế hoạch, giảm 8%  so với năm 2019 cụ thể như sau:

- Cây lương thực có hạt  thực hiện được 339,86 ha, đạt 65,21 % kế hoạch, đạt 63,10% giảm 13% so với năm 2019 trong đó: Diện tích lúa chiêm xuân 16 ha, đạt 84,21% kế hoạch giao, giảm 42% so với năm 2019. Diện tích lúa mùa đạt 32,16 ha đạt 100% kế hoạch giao, tăng 5% so với năm 2019. Diện tích lúa nương 236 ha, đạt 87,40% kế hoạch, giảm 8% so với năm 2019. Diện tích ngô 55,70 ha đạt 27,85% kế hoạch giao,  giảm 28% so với năm 2019.

- Cây lấy củ có bột đạt 118/115 ha, đạt 102,60% kế hoạch giao, giảm 13% so với năm 2019. Trong đó: Sắn đạt 83 ha, đạt 103,75 % kế  hoạch, giảm 19% so với năm 2019, cây lấy củ có bột khác thực hiện 35 ha, đạt 100% kế hoạch giao. Tăng 100% so với năm 2019.

- Cây rau, đậu các loại diện tích gieo trồng 3,9/3,9 ha, đạt 100 % kế hoạch giao. Tăng 44% so với năm 2019.

- Cây công nghiệp: Thực hiện được 1,5 ha đạt 100% kế hoạch giao. Tăng 100% so với năm 2019.

- Diện tích trồng cỏ chăn nuôi đạt 24,8 ha đạt 124% kế hoạch, tăng 50% so với năm 2019.

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn qủa các loại 31,79 ha đạt 38,76% kế hoạch, tăng 1,06% so với năm 2019.

2. Chăn nuôi - Thú y          

- Tổng đàn gia súc, gia cầm trên toàn xã đạt 18.425 con, đạt 101,06% kế hoạch giao, tăng 4,66 so với năm 2019 trong đó: Trâu 172 con, đạt 89,58% kế hoạch, giảm 6,82%. Bò 1.602 con, đạt 104,50% kế hoạch, giảm 0,9% so với năm 2019. Lợn trên 2 tháng tuổi 1.311 con, đạt 100,45% kế hoạch, tăng 9,35% so với năm 2019, gia cầm 15.105 con, đạt 100,70% kế hoạch, tăng 14,90% so với năm 2019. Đàn Dê 235 con, đạt 117,5% kế hoạch giao. Tăng 81% so với năm 2019.

3..Tổng thu ngân sách năm 2020: 6.853.331.400 đồng, đạt 155,6% dự toán năm, đạt 155,9% so với Nghị quyết HĐND xã phê chuẩn.

Trong đó:

- Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020: 14.112.000 đồng, đạt  117,60% dự toán năm, đạt 112,89% so với Nghị quyết HĐND xã phê chuẩn.

- Thu trợ cấp cân đối năm 2020: 6.828.133.400 đồng, đạt  155,9% dự toán năm 2020, đạt 155% HĐND xã phê chuẩn.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020: 2.745.000 đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2019 sang năm 2020: 8.967.000 đồng

3.2. Chi ngân sách Tổng chi ngân sách xã đến năm 2020: 6.853.331.400 đồng đạt 156,6% dự toán năm, đạt 155% so với Nghị quyết HĐND xã phê chuẩn.

- Tổng dư nợ trên toàn xã  năm 2020 là: 8.417.388.000 đồng

 

Tác giả: UBND xã Pú Bẩu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 58
  • Tất cả: 16,195