Phát triển kinh tế xã hội xã Pú Bẩu trong tháng 10 năm 2020
Lượt xem: 98
Đến tháng 10 năm 2020 UBND xã đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt theo kế hoạc giao cụ thể như sau:

         1. Trồng trọt: Diện tích lúa mùa kế hoạch giao 32,16 ha thực hiện được 32,16 ha, đạt 100% kế hoạch; hiện nay UBND xã tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, khơi thông rãnh nước đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho ruộng, đến nay một số bản trên toàn xã nhân dân đã thu hoạch lúa ruộng vụ. Diện tích lúa nương kế hoạch giao 270 ha thực hiện được 236 ha, đạt 87,40% kế hoạch, đến thời điểm báo cáo nhân dân đã thu hoạch 70%; diện tích ngô kế hoach giao 200 ha thực hiện được 55,70 ha, đạt 83,48% kế hoạch; cây lấy củ có bột kế hoạch giao 115 ha thực hiện được 118 ha, đạt 102,60% kế hoạch.

- Diện tích cây ăn quả kế hoạch giao 82 ha thực hiện được 31,79 ha đạt 38,76% kế hoạch          

- Diện tích trồng cỏ kế hoạch giao 20 ha; thực hiện được 24,8 ha đạt 124% kế hoạch, hiện nay nhân dân vẫn tiếp tục trồng bổ sung, gia tăng diện tích cỏ ở các bản trên toàn xã để phục vụ chăn nuôi gia súc.       

          2.Diện tích cây công nghiệp 

           Kế hoạch sản xuất cây công nghiệp năm 2020 (cây lạc) kế hoạch giao 1,5 ha; thực hiện được 0,8 ha đạt 53% kế hoạch.

    UBND xã đã phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, đơn vị cung ứng trực tiếp kiểm tra, đánh  giá toàn bộ diện tích đã trồng Sả Java trên địa bàn xã với diện tích đã trồng là 38,90 ha, tỷ lệ sống 95%.

          3. Công tác chăn nuôi - Thú y

- Chăn nuôi: Trâu kế hoạch giao 192 con hiện có 169 con, đạt 88,02% kế hoạch; bò kế hoạch giao 1.533 con hiện có 1.602 con, đạt 104,5% kế hoạch; dê kế hoạch giao 200 con hiện có 256 con, đạt 128% kế hoạch; lợn kế hoạch giao 1.305 con hiện có 1.289 con, đạt 98,78% kế hoạch; ong kế hoạch giao 92 tổ hiện có 120 tổ, đạt 130,43% kế hoạch. Gia cầm kế hoạch giao 15.000 hiện có 13.235 con, đạt 88,23% kế hoạch;

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Đặc biệt khi chuyển sang mùa đông, để đảm bảo công tác phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm, UBND xã chỉ đạo nhân dân thu gom, tích lũy cỏ khô, rơm, rạ phục vụ cho trâu, bò vào những ngày thời tiết giá lạnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

               4.Lâm nghiệp 

Công tác bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuyên truyền về Luật bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy đến tất cả các bản trên toàn xã. Trồng mới 790 cây phân tán ở các bản vào 19/5  790 cây đạt 68,69% kế hoạch

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 23
  • Tất cả: 16,160