Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
Lượt xem: 115
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 

Xã Pú Bẩu là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Sông Mã, cách trung tâm huyện khoảng 60 km. Xã có tổng diện tích tự nhiên 2.441,11 ha với địa hình chủ yếu là đồi núi dốc; toàn xã gồm 8 bản với 611 hộ, 3.150 nhân  khẩu với 3 dân tộc.

1.1. Trồng trọt                 

 Diện tích lúa chiêm xuân chỉ tiêu giao 19,00 ha; đến thời điểm báo cáo nhân dân đã thực hiện 16 ha; đạt 84,21 % kế hoạch giao.

          + Diện tích lúa mùa chỉ tiêu giao 32,16 ha; thực hiện 26,85/32,16 ha đạt 83,48% kế hoạch     

          + Diện tích lúa nương chỉ tiêu giao 270 ha; hiện nay nhân dân đã giao trồng được 236/270 ha đạt 87,40 % kế hoạch.             

          + Diện tích ngô vụ mùa 200 ha, thực hiện được 55,70 ha đạt 27,85 % kế hoạch giao

+ Diện tích cây lấy củ có bột chỉ tiêu giao 115 ha, thực hiện được 118/115 ha đạt 102,60% kế hoạch giao

          + Diện tích cây rau, đậu các loại chỉ tiêu giao 3,9 ha chưa thực hiện được 3,9 ha đạt 100% kế hoạch

          + Diện tích cây ăn quả chỉ tiêu giao 82 ha chưa thực hiện được 23,43/82 ha đạt 28,57% kế hoạch              

          + Diện tích trồng cỏ chăn nuôi chỉ tiêu giao 20 ha; thực hiện được 24,8 ha đạt 124% kế hoạch, hiện nay nhân dân vẫn tiếp tục trồng bổ sung, gia tăng diện tích cỏ ở các bản trên toàn xã để phục vụ chăn nuôi gia súc.       

          1.2.Diện tích cây công nghiệp 

Kế hoạch sản xuất cây công nghiệp năm 2020 ( cây lạc) diện tích 1,5 ha; thực đến thời điểm báo cáo 0,8 ha đạt 53% chỉ tiêu giao

1.3.          Lâm nghiệp

Bảo vệ rừng chỉ tiêu giao 497,4 ha (có biểu chi tiết kèm theo)

           Chỉ tiêu cây phân tán 1.1500 cây  thực hiện được 150 cây đạt 10 % kế hoạch

          1.4. Chăn nuôi

          -Tổng đàn trâu chỉ tiêu giao 192 con trâu hiện có 163 con đạt 84,98 % Kế hoạch

          - Tổng đàn bò chỉ tiêu giao 1.533 con bò hiện có 1.569 con đạt 102,34% kế hoạch

          - Tổng đàn lợn chỉ tiêu giao 1.305 con, đàn lợn hiện có 1047 con đạt 80,23%

          Gia cầm chỉ tiêu giao 15.000 con, đàn gia cầm hiện có 9.304/15.000 con đạt 62,02% kế hoạch.     

- Đàn dê chỉ tiêu giao 200 con, đàn dê hiện có 250/200 con đạt 125% kế hoạch.

          -Tổng đàn ong chỉ tiêu giao 92 tổ, số đàn ong hiện nay có 150 tổ đạt 163% kế hoạch giao.

- Chỉ đạo cán bộ trực tiếp hướng dẫn nhân dân khâu làm đất, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch trên cây trồng, vật nuôi nhất là sâu hại ngô vụ mùa năm 2020

           - Chỉ đạo Nhân dân duy trì chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng trồng các cây trồng theo đọc đường nhựa từ giáp danh bản Nong xã Bó Sinh lên trung tâm xã Pú Bẩu.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 53
  • Tất cả: 16,190